Kůň (Equus caballus) je domestikované zvíře, patřící mezi lichokopytníky. Vývoj koně je velmi složitý. Dříve se koně používali především pro přepravu, dnes už se na nich jezdí hlavně rekreačně. Slovo kůň můžeme použít jak pro samce tak i samice koně. Samička koně do čtyř let se nazývá klisnička, starší samice je klisna. Sameček koně mladší čtyř let je hřebeček, starší je hřebec nebo valach (vykastrovaný hřebec). Mládě koně se nazývá hříbě. Věda zabývající se koňmi je hipologie.

Koně byli pro člověka vždy velmi důležití. Už v pravěku mu sloužili jako potrava. Později člověk koně domestikoval a začal ho využívat k tahu a jízdě na něm. Koně sloužili v dopravě, zemědělství, nezbytní byli ve vojenství, ale poskytovali lidem i zábavu při lovech, různých soutěžích a dostizích.

V dnešní době se kůň využívá jednak pro zábavu a jednak pro práci. Přestože jeho pracovní využití je čím dál menší, ještě pořád se využívá například pro stahování dřeva v lesích (zvlášť při kalamitních situacích, v obtížném terénu apod.), nebo pro vození turistů po centrech historických měst. Koně se využívali a využívají i ve zdravotnictví - jednak k výrobě očkovacích látek a sér a jednak k hipoterapii.

Čím dál víc roste sportovní využití koní - existuje velké množství jezdeckých i vozatajských disciplín. Těmi asi nejdůležitějšími soutěžemi v jezdeckém sportu jsou:
Drezura je soubor pohybů a zvláštních chodů, které mají ukázat harmonii jezdce a koně. Cvičí se na drezurním obdělníku. Některé drezurní úlohy jsou: pirueta, kontracval, pasáž, letmý přeskok, poloviční překrok.
Parkur je velmi oblíbené jezdecké odvětví, při němž kůň překonává překážky. Ty se rozdělují na překážky výškové (např. kolmý skok), šířkové (např. vodní příkop)a výškově-šířkové (např. oxer) .
Dostihy se dělí na rovinové dostihy, překážkové dostihy a klusácké dostihy. Při rovinných dostizích běží kůň po dráze bez překážek (nejznámější jsou Derby a St. Leger v Anglii).
Při steeplechase kůň překonává proutěné překážky, příkopy či vodní skoky (Grand National a Velká Pardubická). Při klusáckých dostizích kůň táhne jezdce ne lehkém vozíku zvaný sulka, tyto dostihy jsou velmi oblíbené v Americe, kůň musí pouze klusat.

novinky na webu:
13.1.2014 - Aktualizace jmen koní, přidána další jména
12.7.2012 - celková rekonstrukce + jména koní (červenec)
11.11.2012 - vtipy o koních, aktualizace
26.8.2011 - aktualizace koňské hry
19.9.2010 - přechod na jiný hosting
11.4.2009 - aktualizace plemen
25.2.2008 - přidávání plemen koní průběžně...
11.2.2007 - začíná se psát historie těchto koňských stránek.

---

---

Hannoverský kůň

Hannoverský kůň je teplokrevné plemeno pocházející původem z Německa a po druhé světové válce zušlechtěn křížením s anglickou krví. Hannoverský kůň je velmi často k vidění na olympijských hrách a dalších konkurenčních závodů, kde se prezentují anglické jezdecké styly.

Hannoverský kůň – obrázek:
Hannoverský kůň

---

Hanoverský kůň

---

KATEGORIE
 
Zajímavé odkazy